0485-740002 info@millagri.com
Mestverwerking & mestscheiding

Mestverwerking & Mestscheiding

Mill Agri verzorgt uw mestverwerkingsplicht geheel of gedeeltelijk op een duurzame en betaalbare wijze.

 

  • Mill Agri voert vloeibare mest af en streeft ernaar om samen met de akkerbouwer een zo hoog mogelijk rendement uit dierlijke mest te halen.
  • Mill Agri verzorgt voor u de mestaanwending op gras- en bouwland.
  • Beschikt u over onvoldoende plaatsingsruimte en wilt u uw mest laten scheiden? Met een mobiele mestscheider neemt Mill Agri de verwerkingsplicht van u over.
  • Mill Agri beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk dat het mogelijk maakt vaste en vloeibare mest duurzaam en tegen een gunstig tarief af te zetten.
  • Zoekt u VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomst) waarmee u uw plicht om mest te verwerken overdraagt aan een andere landbouwer? Mill Agri kan voor u bemiddelen bij het afsluiten van een VVO, maar biedt ook de mogelijkheid de mest die verbonden is aan een VVO, te verwerken.
Mestscheiding