0485-740002 info@millagri.com
Actueel

Mill Agri Actueel 

Aangeboden mineralen concentraat.
(Mestcode 120)

Mineralenconcentraat ontstaat door mest te scheiden in dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt veelal export waardig gemaakt. De dunne fractie wordt door omgekeerde osmose gescheiden in loosbaar water en mineralenconcentraat. Een meststof met een gehalte van 7 tot 8 kilo stikstof en 8 tot 10 kilo kali en circa 0,5 kilo fosfaat per ton.

Voordelen van mineralenconcentraat (mestcode 120) op een rijtje:

* Goede vervanger voor kunstmest: Qua werking zou mineralenconcentraat de werking van kunstmest kunnen benaderen en daarmee een deel van de aanvoer van kunstmest kunnen vervangen wat voordeel zou kunnen hebben met betrekking tot de besparing van energie, kosten en grondstoffen.

* Telt niet mee voor gebruikersnorm: Het belangrijkste voordeel van het gebruik van mineralenconcentraat van een deelnemende producent is dat de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet geldt voor het gebruik van mineralenconcentraat. Het mineralenconcentraat telt wel mee voor de gebruiksnormen voor fosfaat en werkzame stikstof. Voor de werkzame stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm tellen de hoeveelheid stikstof en fosfaat voor 100% mee. De stikstofwerkingscoëfficiënt is 100%.

* Helpt mest overschot oplossen, door natuurlijke mineralen te gebruiken in plaats van kunstmest.

Voor informatie bel: 06-19778023 of 06-31684736

Mill Agri BV